Chcete vydělat na přeprodeji nemovitosti? Pozor na daně!
18.2.2015

Pomalu se nám blíží termín pro podání daňového přiznání za rok 2014. Jste si jisti, že jste přiznali a zdanili vše, co jste měli? Pokud jste totiž v roce 2014 prodali nemovitost, možná byste měli zbystřit... mnoho lidí si neuvědomuje, že i peníze z prodeje nemovitostí je příjem, který musí být za určitých podmínek zdaněn, a to již do 31.3. 2015. 


Kdy se Vás povinnost zdanění NETÝKÁ?

- Pokud jste byt vlastnili (popř. jste byli členem družstva) déle jak 5 let a je jedno, zda jste tam bydleli nebo byt třeba pronajímali. AKTUALIZACE - u nemovitostí nabytých od 1.1.2021 platí lhůta vlastnictví déle jak 10 let
- Nebo pokud jste byt vlastnili (popř. jste byli členem družstva) déle jak 2 roky a ZÁROVEŇ jste zde po tuto dobu bezprostředně před prodejem měli uvedené trvalé bydliště, popř. jste v bytě prokazatelně bydleli (svědectví sousedů, čestné prohlášení a doložení plateb by mělo jako důkaz stačit).
- Nebo pokud jste do 31. 12. následujícího roku nebo 365 dní před přijetím kupní ceny vynaložili částku na obstarání Vaší bytové potřeby.

... Co je bytová potřeba?

- Koupě, popř. přestavba domu nebo bytu, ve kterém má poplatník uvedené trvalé bydliště,
- koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena do 4 let stavba bytového nebo rodinného domu, kde bude poplatník bydlet,
- splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování výše uvedených situací.

Pro manžele stačí, aby podmínky osvobození splnil jeden z nich.
POZOR! Pokud jste nemovitost zdědili od někoho jiného než od příbuzných z řady přímé (rodiče, děti, prarodiče) či od manžela, tak se doba vlastnictví počítá právě až od doby, kdy jste nemovitost nabyli Vy (je tedy jedno, že například Váš strýček byt vlastnil 20 let).


Pokud nesplňujete výše uvedené, daň z příjmu z prodeje nemovitosti budete muset uvést do daňového přiznání a zaplatit.


Jak tedy spočítám, KOLIK BUDU PLATIT?

Základem daně je prodejní cena, kterou si mohu ponížit o náklady spojené s tímto příjmem. Především tedy:
- pořizovací cenu (pokud se jedná o dědictví či dar, tak pořizovací cena se určuje na základě znaleckého posudku),
- makléřské poplatky,
- daň z převodu,
- znalecký posudek,
- služby právníka a notáře,
- popř. členský vklad,
- rovněž také výdaje (vynaložené během Vašeho vlastnictví), které byly prokazatelně použity na opravu a technické zhodnocení nemovitosti.


Naopak výdaje, které nemůžete odečíst, je například běžná údržba (jako úklid a drobné opravy), vybavení nebo vlastní práce.


Tuto částku následně zdaním 15% (u právnických osob 19%).
Vše se uvádí na formuláři pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob, konkrétně v příloze č.2.


Prodej nemovitostí má ale i světlé stránky ;-) U fyzických osob příjem nepodléhá DPH a ani se z něj neodvádí sociální, ani zdravotní.

Pokud aktuálně nepotřebujete celý obnos z prodeje, zvažte, jestli by se Vám spíše nevyplatilo nemovitost si ponechat, pronajímat ji a zajistit si tak pravidelný pasivní příjem. Základní výhody, ale i rizika spojená s pronájmem najdete v článku Investování do nemovitostí: risk nebo zisk?

A jakpak je to s daní o převodu (podle NOZ daň z nabytí nemovitosti)? To si řekneme příště...

Mohlo by Vás také zajímat

Staňte se členem VIP klubu
Získáte přístup
k pravidelným informacím
ze světa realit
a stanete se součástí
naší komunity.
Více info
© 2022 Nela Kubasová powered by Klima&Partners