VYTUNĚNÁ
NÁJEMNÍ SMLOUVA
A DALŠÍ DOKUMENTY

Chcete maximálně ochránit vaši investici? Naprosté většině rizik při pronajímání můžete předejít kvalitní nájemní smlouvou. Smlouvou, která myslí na nejrůznější situace, které mohou při pronajímání nastat a v těchto situacích vás dostatečně a efektivně chrání. Spolu s takovou nájemní smlouvou v balíčku dostanete i další dokumenty, které v průběhu pronajímání využijete.

Co
získáte
Vytuněná nájemní smlouva
Předávací protokol při předání bytu nájemci
Dodatek k nájemní smlouvě (prodloužení, navýšení nájmu, navýšení záloh)
Předávací protokol při předání bytu na konci nájmu zpět pronajímateli
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
GDPR nařízení Evropské komise
VÝHODY NAŠEHO BALÍČKU:

1. Srozumitelné dokumenty, doplněné o komentáře s tipy z praxe.
2. Jednoduché vyplnění pomocí formuláře na první straně
3. Kvalitní a aktuální znění advokátní kanceláře Realitní advokáti

ZA KOLIK a JAK OBJEDNAT

Balíček STANDARD
Vytuněná nájemní smlouva spolu s dalšími nezbytnými dokumenty, které potřebujete při pronajímání je tu pro vás v balíčku STANDARD.
3.900,00 Kč/os.
4.719,00 Kč/os vč. DPH
Balíček PROFI
V PŘÍPRAVĚ, bude možné v budoucnu dokoupit k balíčku standard
5.900,00 Kč/os.
7.139,00 Kč/os vč. DPH