VYTUNĚNÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA

A DALŠÍ DOKUMENTY

Chcete maximálně ochránit vaši investici? Naprosté většině rizik při pronajímání můžete předejít kvalitní nájemní smlouvou. Smlouvou, která myslí na nejrůznější situace, které mohou při pronajímání nastat a v těchto situacích vás dostatečně a efektivně chrání. Právě takovou smlouvu jsme pro vás spolu s právníky připravili a s ní i další dokumenty, které pro pronajímání potřebujete.

Dokumenty můžete pořídit buď v základním balíčku STANDARD nebo v kompletním balíčku PROFI.

Co získáte

 • Vytuněná nájemní smlouva
 • Předávací protokol při předání bytu nájemci
 • Dodatek k nájemní smlouvě (prodloužení, navýšení nájmu, navýšení záloh)
 • Předávací protokol při předání bytu na konci nájmu zpět pronajímateli
 • Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 • GDPR nařízení Evropské komise

V balíčku PROFI navíc

 • Ručitelské prohlášení
 • Dohoda o vyloučení společného nájmu manželů
 • Předpřejímka
 • Doporučený postup při problému s nájemcem (všechny v něm doporučené dokumenty balíček PROFI obsahuje)
 • Upomínka
 • Výzva k nápravě
 • Výzva ručiteli
 • Oznámení o čerpání z jistoty
 • Uznání dluhu (bez i s dohodou o splátkách)
 • Předžalobní výzva (k zaplacení, k vyklizení)
 • Výpověď (bez i s výpovědní dobou)
 • Žaloba (na vyklizení, o zaplacení)

VÝHODY NAŠEHO BALÍČKU:

1. Srozumitelné dokumenty, doplněné o komentáře s tipy z praxe.
2. Jednoduché vyplnění pomocí formuláře na první straně.
3. Kvalitní a aktuální znění advokátní kanceláře Realitní advokáti.

Objednávka

Balíček STANDARD je možné rozšířit po zakoupení na balíček PROFI za cenu 2.500 Kč. Pro toto rozšíření nás prosím kontaktujte na e-mailu prihlasky@realitnishaker.cz.
Aktualizace dokumentů první rok od koupě v ceně. Další aktualizace s minimálně 70% slevou oproti standardní ceně.

Balíček STANDARD

Vytuněná nájemní smlouva spolu s dalšími nezbytnými dokumenty, které potřebujete při pronajímání je tu pro vás v balíčku STANDARD.

Cena: 3.900 Kč

Balíček PROFI

Kompletní dokumentace pro profi pronajímatele. Obsahuje vše, co balíček STANDARD + dalších 16 vytuněných dokumentů.

Cena: 5.900 Kč