Odklady splátek úvěrů – téma, o kterém bylo koncem března 2020 a začátkem dubna hodně slyšet. Z počátku si banky nastavily vlastní pravidla a odklady za určitých podmínek klientům poskytovaly, byl to ale – řekněme – jeden velký zmatek.

Nyní je již schválené tzv. moratorium, tedy zákonem č. 177/2020 Sb. upravená opatření v oblasti splácení úvěrů – rozumějme odklady splátek. Jaká z tohoto zákona vyplývají pravidla?

  • Odklady se týkají úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020. V případě hypoték nemusel být úvěr k tomuto datu čerpaný.
  • Odklad splátek je možný ve dvou variantách tzv. ochranné doby: do července 2020 nebo do října 2020.
  • Odklad začíná běžet od prvního dne následujícího po měsíci, kdy klient využití oznámí, tj. kdo ho oznámil do 30.4.2020, má první odloženou splátku tu květnovou.
  • Celková splatnost úvěru bude prodloužena o stejný počet měsíců, o jaký byly odloženy splátky. Díky tomu bude klient po odkladu platit cca stejnou splátku, jakou platil před odkladem.
  • Úvěr se po dobu odkladu úročí, a to sjednaným úrokem (za předpokladu, že je úrok nižší než repo sazba + 8%, a to máme u hypoték snad všichni 🙂 ). Tento úrok, který za dobu odkladu naskočí, bude splatný na konci úvěru.
  • Odklad nebude negativně reportován do Bankovního registru klientských informací (BRKI). Ale v BRKI informace o odkladu vidět bude, a to ve splátkovém plánu úvěru.
  • Fixace úrokové sazby bude prodloužena o stejný počet měsíců, o jaký byly odloženy splátky.
  • Pokud chcete odklad využít, nežádáte o něj banku, ale pouze jí OZNAMUJETE, že chcete využít ochrannou dobu dle zákona. Pokud tento svůj záměr již jednou oznámíte, nelze jej vzít ve většině případů zpět ani měnit délku využité ochranné doby.
  • Využití odkladu není zpoplatněno a v průběhu odkladu se neplatí ani poplatky spojené s úvěrem, např. správa úvěru.

A jak tedy takový odklad v praxi vypadá?

Pokud bych u tohoto úvěru oznámila využití „vládního“ odkladu do 30.4.2020 a využila tedy odklad splátek květen – říjen (tedy 6 měsíců) pak by mi v průběhu odkladu „naskočil“ úrok 6 * 3 536,10 Kč tedy 21 216,60 Kč.

Výpočet: po dobu odkladu se jistina nesnižuje, úrok se tedy počítá ze stejné částky, jako by se počítala květnová splátka, v tomto případě z jistiny 1 937 668,52 Kč, úroková sazba tohoto úvěru je 2,19% p.a.

odklady splátek 2020

A jaká je nyní situace v bankách?

Každá banka má tisíce žádostí o odklady. Ovlivňuje to tedy samozřejmě její chod – dlouhé čekací doby na infolinkách, odpovědi na emailové dotazy až za několik dní, delší lhůty na vyřizování standardních požadavků a v neposlední řadě také i delší lhůty pro schválení nových úvěrů.

Ovlivní odklad splátek v budoucnu posouzení případného dalšího úvěru?

Paní ministryně Alena Schillerová uvedla: „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ – bude to ale opravdu tak?

Již nyní některé banky mají odklad splátek jako K.O. kritérium schválení nového úvěru. A je to logické. Při žádosti o nový úvěr banka posuzuje, zda jsme dostatečně bonitní. Tedy chce vědět, že máme dostatečné příjmy (stabilní a trvalé) na pokrytí svých výdajů + nového úvěru. Pokud někdo ale využívá odkladu splátek, pak tím bance vlastně říká, že nemá/neměl dostatečný příjem a neměl ani dostatečnou finanční rezervu, aby pokryl jeho výpadek na několik měsíců.

Náš názor je tedy takový, že odklady splátek doporučujeme využít POUZE v případech, kdy je to existenčně naprosto nezbytné. Odkladem bychom reálně riskovali velké mínus při posouzení dalšího úvěru – a my další byty rozhodně kupovat chceme, a vy?

Začala jsem investovat ve svých 24 letech, v té době už jako rozvedená maminka malé dcerky. Během 4 let jsem nakoupila 8 investičních bytů a dostala se díky nim na pasivní příjem srovnatelný se mzdou v zaměstnání. Rozumím hypotékám a jejich efektivnímu spravování. Osobnímu rozvoji, finanční gramotnosti a nemovitostem se věnuji již spoustu let let a ráda své poznatky z praxe předávám dál.