PENB, tedy průkaz energetické náročnosti budov, je osvědčení o tom, jak je daná nemovitost úsporná z hlediska spotřeby energií (tedy tepla, elektřiny apod.). Všichni to moc dobře známe u bílého zboží jako třeba u ledničky a pračky. Podobný princip už delší dobu funguje také u nemovitostí.

Proč je tedy kolem toho takový rozruch? Existuje totiž zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, tento zákon prochází poměrně často novelami a je tedy poněkud obtížné se zorientovat v tom, co aktuálně platí.

Co byste měli vědět o PENB

  1. Průkaz musí být zpracován technikem na základě měření a následně také zaregistrován do centrálního registru Ministerstva průmyslu a obchodu (!Pozor na podvodníky, kteří k tomu nemají oprávnění. Průkaz by byl poté neplatný.)
  2. Díky tomu budou kontroly mnohem jednodušší a častější. Náhodně by měla být zkontrolována jedna pětina štítků. Kontrola navíc může proběhnout až 5 let zpětně.
  3. Pokud inzerujete přes RK, vždy musí být v inzerátu uvedena energetická třída (včetně tištěných propagačních materiálů) , a to jak u prodeje, tak u pronájmu.
  4. Teoreticky existuje výjimka pro budovy postavené před rokem 1947, kdy PENB nemusíme zhotovovat. Jak je to ale prakticky? Tato výjimka platí pouze pro nezrekonstruované budovy, u kterých se nevyměnily okna, zdroj tepla a podobně. Zkuste si tedy sami odhadnout, kolik takových „70letých stařečků“ bude.
  5. PENB také pro rekreační objekty? Ano, i na tuto oblast novela myslí, a to v případě, pokud je objekt užíván celoročně (popř. pokud spotřeba energie o 25% převýší spotřebu při celoročním užívání).
  6. Pokud jsme při pronajímání vlastník bytové jednotky máme povinnost, předložit při nabízení bytu k pronájmu potenciálnímu zájemci originál nebo ověřenou kopii průkazu energetické náročnosti budovy a nejpozději při podpisu nájemní smlouvy mu originál nebo ověřenou kopii průkazu předat.
  7. Originál PENB má k dispozici vedení SVJ – jde o průkaz celé budovy, nikoliv jen našeho bytu. Od SVJ je tedy třeba PENB získat a naložit s ním dle předchozího bodu. V případě, že nebyl PENB k budově zpracován, je třeba si od SVJ nechat písemně potvrdit, že PENB zpracován nebyl a toto potvrzení předat nájemníkovi spolu s fakturami za spotřebu energií za poslední 3 roky. Výjimka na nezpracování PENB se týká domů, které jsou kulturní památkou či jsou v památkové zóně.

Co si vlastně pod písmenky A-G v reálu představit?

Např. rozdíl v nákladech na vytápění mezi třídou A a D může činit až 14 000Kč ročně (viz obr.).

náklady na vytápení bytu na energetické třídy

Máte povinnosti PENB?

Pokud si stále nejste jisti, zda se povinnost PENB vztahuje právě na Vás, doporučujeme využít tohoto nástroje, kde pouze zadáte typ nemovitosti a o jakou transakci se jedná (prodej, pronájem) a systém Vám již napoví co dělat.

Osobně si myslím, že u nemovitostí (kde je jejich energetická náročnost mnohem komplexnější než např. u ledničky) jsou výrazně důležitější reálné výdaje než jedno písmenko. To je to, co by kupující mělo především zajímat, i když toto přemýšlení nejspíše nebude mít mnoho lidí. Vždyť „Co je psáno (v registru), to je dáno.“ 🙂

Přesto však musíme akceptovat fakt, že i když zhotovení štítku stojí několik tisíc korun, tak se tuto povinnost nevyplatí podceňovat. Pokuty totiž poté mohou být v řádech deseti tisíců korun.

Jsem zastáncem myšlenky, že každý (kdo se tak rozhodne) může žít život přesně takový, jaký si sám přeje. Mojí vášní je budování pasivního příjmu, především prostřednictvím investování do nemovitostí. Měla jsem však potřebu tuto peněžní a business rovinu posunout ještě dál...rozšířit ji o pomoc ostatním lidem, a proto jsem založila projekt Realitní shaker.